Marit

Marit zin haar 3e Bachelor Agogische Wetenschappen aan de VUB. Voor haar stage van 480u, was Marit op zoek naar een plek waarbij ze haar interesse in re-integratie vanuit detentie in de praktijk kon observeren. Via de gevangenisdirectie van Leuven kwam ze bij vzw Erat terecht. Erat begeleidt namelijk ook enkele (ex-)gedetineerden en bereidt samen met hen hun re-integratie voor.

Bij Erat zat Marit op de juiste plek om de theorieën vanuit haar cursussen aan de praktijk af te toetsen. Dit heeft haar kritische blik ten aanzien van de theorie zeker aangescherpt. Ze heeft zelf kunnen aanvoelen waar het in ons justitiesysteem soms fout loopt en tot wat voor schrijnende toestanden dit kan lijden. Soms zijn de aanleidingen daarvoor futiel, zoals een ongeopende brievenbus of misgelopen post.

"Ik had kunnen kiezen voor een stage in een beleidsfunctie, maar met mijn twee voeten in de praktijk staan is voor mij enorm waardevol. Om met eigen ogen te zien hoe justitie werkt voor de doelgroep van de vzw maar ook wat er níet werkt. Onlangs ging ik mee met Tim op bezoek in de gevangenis. Volgens de theorie zou een gevangene in deze situatie recht hebben wekelijks een aantal uur psychosociale steun maar ik hoorde dat hij maximaal 5 minuten per week kreeg door onderbemanning bij het personeel. Er is onvoldoende begeleiding! Er zitten ook te veel vicieuze cirkels in het systeem. Zo kan iemand in detentie penitentiair verlof of beperkte detentie aanvragen, maar vaak geldt hiervoor als voorwaarde dat de persoon een job en huisvestiging heeft. Bij mensen die juist penitentiair verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, kan dit dus geweigerd worden, terwijl het wel noodzakelijk is voor de re-integratie. Aan zo'n toestanden zou ik later in mijn job graag structureel iets willen veranderen. Erat helpt hun jongeren hier gelukkig wel bij, door hen te informeren bijvoorbeeld, maar ook door hen een plaats aan te bieden waar ze tijdelijk naartoe kunnen komen om te solliciteren. Ze gaan dan samen met de gedetineerde actief op zoek naar werk, zodat hij toch in aanmerking komt voor beperkte detentie. Op die manier kan je wel echt een grote impact hebben op het leven van iemand.

Het is een hele zinvolle en vernieuwende werking! Dankzij mijn stage kijk ik nu veel kritischer naar de theorie. Ik heb ook inzicht gekregen op de manier van denken en leven van de doelgroep. Nu zijn het niet meer enkel cijfers en statistieken. Hier hebben de percentages voor mij een gezicht gekregen. Deze stage was voor mij een eye-opener op verschillende vlakken. Ik hoop dat er in de toekomst nog meer van deze initiatieven zullen ontstaan want daar is zeker nood aan. Voor Erat hoop ik dat ze structureel verankerd kunnen geraken. Ik blijf vzw Erat zeker volgen en zal hen altijd een warm hart toedragen!"