Historiek

Vzw Erat onstond door een 'ei' waar bezieler en oprichter Tim Vermeiren mee zat. Enerzijds een 'ei' op zijn beleidsfunctie, waar hij het gevoel had te weinig concreet te kunnen veranderen en te weinig 'het verschil' te kunnen maken. En anderzijds een 'ei' voor de jongeren die hij nog kende vanuit het jeugdwerk, en die hij zag strugglen om overeind te blijven. Een 'ei' ook om zijn visie op jeugdwerk om te zetten in een eigenzinnige, unieke werkwijze, gebaseerd op enkele pijlers:

  • Gericht op de moeilijkst bereikbare jongeren (NEET), die geen plek vinden in het bestaande jeugdwerk
  • Theoretisch onderbouwde werkwijze, en niet werken vanuit het buikgevoel
  • Gebruik maken van loyaliteit in bestaande groepen en netwerken om individuen te bereiken
  • Vrijwillig engagement van de jongeren - de wil om 'er iets van te maken' moet er zijn
  • Vertrekken vanuit vertrouwen, verbinding en een persoonlijke band
  • Niet aanbodsgericht werken, maar vanuit de interesses, passie en noden van de jongeren zelf
  • Eigenaarschap van de jongeren staat centraal in alles, zowel bottom-up als top-down
  • Niet praten óver maar mét de doelgroep. Je kan geen gedegen beslissing nemen over werken met een bepaalde doelgroep zonder hen te betrekken.

In april 2019 werd de vzw officieel opgericht, aan de keukentafel bij Tim thuis. En zo werd ook de 4e zoon van Tim geboren: vzw Erat. Bij de oprichting werd heel bewust gekozen voor een mix van oprichters: jongeren die zelf een hele evolutie hebben doorgemaakt en dus ervaringsdeskundige zijn, iemand uit het academische veld van de criminologie, iemand uit het jeugdwerk en een jurist met specialisatie sociaal recht.

Oprichting vzw Erat in april 2019. De handtekeningen van de oprichters worden gezet.

De 'kern' van een 'generation' en ook Latijn voor 'hij was'. Hiermee belichten we de positieve richting die onze jongeren willen opgaan. In februari 2021 werd de werking op gang getrapt, na enkele jaren van lobby'en, dankzij de steun van ESF en Stad Leuven. We vonden een plek achter de tunnel van station Leuven. 

Een toplocatie, maar al snel bleek deze niet groot genoeg voor het aantal jongeren dat dagelijks over de vloer kwam. In november 2022 verhuisde Erat naar een grotere locatie, nog steeds op het Benedenplein. De nieuwe locatie op nummer 3, schept veel mogelijkheden om jongeren te ontvangen, qua opbergruimte, evenementen, workshops en activiteiten. To be continued.

We zoeken de vonk.
We wakkeren ze aan.
We verspreiden het vuur.