Onze werking

Individuele trajectbegeleiding

  • We bieden ondersteuning op verschillende levensdomeinen (opleiding, tewerkstelling, woonst, vrije tijd, gezondheid, inkomen en schulden, welzijn, justitie, ...)

  • We geven administratieve ondersteuning

  • Er worden laptops ter beschikking gesteld om te solliciteren, infosessies te volgen, te studeren, ...

Versterken van jongeren in groep

  • We bieden extra tools aan om sterker in het leven te staan en om te gaan met complexe problemen

  • We stellen collectieve doelen en ondersteunen hen om die samen te bereiken (vb. rijbewijs behalen), maar ook samen nieuwe dingen proberen (yoga, weerbaarheidstraining, ...)

Actief burgerschap

  • We stimuleren onze jongeren om betekenisvol te zijn voor anderen. Want goed doen voor anderen, doet ook iets met jezelf.

  • Enkele voorbeelden: inzameling voor daklozen, kledingbedeling, Paasactie voor kwetsbare kinderen, voetbaltoernooien organiseren voor jongeren uit de buurt, helpen bij renovatie in overstroomd gebied, inzameling voor De Warmste Week

Eigenaarschap

  • We helpen de jongeren bij het bereiken van hun doelen maar dat betekent niet dat we het van hen overnemen. We ondersteunen, begeleiden en coachen, maar zij moeten het zélf verwezenlijken. Soms betekent dat ook 'gecontroleerd laten mislukken'. Als er lessen uit getrokken worden, is dat ook vooruitgang. 
  • We betrekken onze jongeren ook bij alles wat we doen, van de acties om geld in te zamelen tot de inrichting van onze locatie, en van het deelnemen aan debatten en congressen tot deelname aan de raad van bestuur van Erat. Erat is er vóór maar ook dóór de jongeren.

Project in de kijker

On Board

On board of 'aan boord', verwijst naar het wezenlijk deel worden van een team. Actief zijn, participeren, zich betrokken voelen, 'mee zijn'. We kunnen dit in brede zin interpreteren als (opnieuw) een wezenlijk deel gaan uitmaken van de reguliere maatschappij en zich daar deel van voelen. 

In een verder stadium, begeleiden we de deelnemers ook richting het 'aan boord komen' van een professionele organisatie. Daarnaast verwijst de naam van ons project ook naar het mechanisme om nieuwe medewerkers op een goede manier te laten toetreden tot een professionele organisatie, oftewel 'onboarding'. Het mechanisme helpt nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en gedrag te verwerven om echte insiders te worden binnen de organisatie. 

Dankzij een goed onboardingproces, voelen nieuwe medewerkers zich meer betrokken, en zullen ze minder snel afhaken. Opnieuw kan 'organisatie' hierbij vervangen worden door 'maatschappij'.

We zoeken de vonk.
We wakkeren ze aan.
We verspreiden het vuur.