Info voor studenten

We zien het als onze verantwoordelijkheid om een rol op te nemen in de professionele ontwikkeling van toekomstige werkkrachten in de sector. We bieden stagekansen aan studenten uit verschillende studierichtingen. We zoeken de opleidingsinstellingen ook zelf op om hen te inspireren met ervaringen uit onze praktijk. Op die manier leveren we een bijdrage die de jongeren indirect ten goede komt. 

We hebben al stagiairs ontvangen uit volgende studierichtingen:

  • Agogiek, VUB
  • Sociale readaptatiewetenschappen, UCLL
  • Graduaat Orthopedagogie, UCLL
  • Criminologie, KULeuven
  • Gezinswetenschappen, Odisee

Als je geïnteresseerd bent om stage te lopen bij vzw Erat, neem dan contact op via mail: info@vzwerat.be.

We zoeken de vonk.
We wakkeren ze aan.
We verspreiden het vuur.